SFS 2018:1945 Förordning om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.