SFS 2018:1946 Förordning om ändring i förordningen (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.