SFS 2018:1947 Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.