SFS 2018:1949 Förordning om ändring i förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.