SFS 2018:1950 Förordning om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.