SFS 2018:1973 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.