SFS 2018:1980 Lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.