SFS 2018:1981 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.