SFS 2018:1987 Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.