SFS 2018:1988 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.