SFS 2018:1992 Förordning om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.