SFS 2018:1997 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.