SFS 2018:1998 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.