SFS 2018:2107 Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.