SFS 2018:2116 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.