SFS 2018:479 Förordning om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.