SFS 2018:480 Förordning om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.