SFS 2018:482 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.