SFS 2018:483 Lagen om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.