SFS 2018:488 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.