SFS 2018:489 Lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.