SFS 2018:496 Förordning om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.