SFS 2018:497 Förordning om ändring i förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.