SFS 2018:583 Lag om ändring i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.