SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.