SFS 2018:586 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.