SFS 2018:587 Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.