SFS 2018:588 Lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.