SFS 2018:589 Lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.