SFS 2018:590 Lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.