SFS 2018:593 Lag om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.