SFS 2018:594 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.