SFS 2018:595 Lag om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.