SFS 2018:596 Förordning om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.