SFS 2018:597 Lag om kommunal bokföring och redovisning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.