SFS 2018:598 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.