SFS 2018:880 Förordning om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.