SFS 2018:882 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.