SFS 2018:883 Förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.