SFS 2018:887 Förordning om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.