SFS 2018:891 Förordning om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.