SFS 2018:896 Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.