SFS 2019:3 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.