SFS 2019:85 Förordning om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.