SFS 2019:88 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.