SFS 2019:95 Strafftidsförordning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.