SFS 2019:101 Förordning om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.