SFS 2019:141 Förordning om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.