SFS 2019:142 Förordning om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.