SFS 2019:176 Lag om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.